Σ.E.A. 'ΤΗΘΥΣ'  

Επιστροφή   Σ.E.A. 'ΤΗΘΥΣ' > Συχνές Ερωτήσεις
Εγγραφή Forum Συχνές Ερωτήσεις Λίστα Μελών Ημερολόγιο Σημείωσε τα forums ως διαβασμένα

κώδικας vB
Ο κώδικας vB είναι ένα σύνολο εντολων βασισμένος στην γλώσσα HTML στην οποία να έχετε ήδη κάποια οικιότητα. Επιτρέπει την μορφοποίηση κειμένων στα μηνύματα σας με παρόμοιο τρόπο όπως ο κώδικας HTML, έχει όμως πιο εύκολη σύνταξη και εμφάνιση σελίδων. Η την χρήση κώδικα vB είναι δυνατή μόνο αν την έχει επιτρέψει ο Διαχειριστής.
Ακολουθούν οι εντολές κώδικα vB που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την μορφοποίηση των κειμένων σας.
Λίστα κωδικών vB
[b], [i], [u] Έντονα / Πλάγια / Υπογράμμιση
[color] Χρώμα
[size] Μέγεθος
[font] Γραμματοσειρά
[highlight] Επισήμανση
[left], [right], [center] Αριστερά / Δεξιά / Κέντρο
[indent] Εσοχή
[email] Email Linking
[url] Εξωτερικός σύνδεσμος URL
[thread] Σύνδεσμος σε θέμα
[post] Εμφάνιση συνδέσμων
[list] Λίστες Bulleted / Προχωρημένες Λίστες
[img] Εικόνες
[code] Κώδικας
[php] <?PHP
[html] < HTML
[quote] Παράθεση
[noparse] Stop vB Code Parsing
[attach] Συνημμένο Αρχείο
[s] strikethrough
[table] table
[vimeo] vimeo
[youtube] YouTube
Μη έγκυρη Χρήση κώδικα vB:
  • [url] www.vbulletin.com [/url] - Μην τοποθετείτε κενούς χαρακτήρες μεταξύ του κώδικα που βρίσκεται ανάμεσα στους χαρακτήρες brackets και το κείμενο στο οποίο επιλέγετε για να εφαρμόσετε τον κώδικα.
  • [email]myname@domain.com[email] - οι χαρακτήρες brackets που σημαίνουν το τέλος του κώδικα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το χαρακτήρα "/" ([/email])

Έντονα / Πλάγια / Υπογράμμιση
Τα [b], [i] και [u] tags σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε κείμενο που είναι έντονο, πλάγιο και υπογραμμισμένο.
Χρήση [b]τιμή[/b]
[i]τιμή[/i]
[u]τιμή[/u]
Παράδειγμα χρήσης [b]το κείμενο αυτό είναι έντονο (bold)[/b]
[i]το κείμενο αυτό είναι σε πλάγια γραφή (italic)[/i]
[u]το κείμενο αυτό είναι υπογραμμισμένο[/u]
Παράδειγμα αποτελέσματος το κείμενο αυτό είναι έντονο (bold)
το κείμενο αυτό είναι σε πλάγια γραφή (italic)
το κείμενο αυτό είναι υπογραμμισμένο

Χρώμα
Η ετικέτα [color] σας επιτρέπει να αλλάξετε χρώμα στο κείμενό σας.
Χρήση [color=Επιλογή]τιμή[/color]
Παράδειγμα χρήσης [color=blue]το κείμενο αυτό είναι μπλέ[/color]
Παράδειγμα αποτελέσματος το κείμενο αυτό είναι μπλέ

Μέγεθος
Η ετικέτα [size] σας επιτρέπει να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείτε στο μήνυμα σας.
Χρήση [size=Επιλογή]τιμή[/size]
Παράδειγμα χρήσης [size=+2]το κείμενο αυτό είναι 2 φορές μεγαλύτερο απο το κανονικό[/size]
Παράδειγμα αποτελέσματος το κείμενο αυτό είναι 2 φορές μεγαλύτερο απο το κανονικό

Γραμματοσειρά
Η ετικέτα [font] σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γραμματοσειρά στο κείμενό σας.
Χρήση [font=Επιλογή]τιμή[/font]
Παράδειγμα χρήσης [font=courier]το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί την γραμματοσειρά courier[/font]
Παράδειγμα αποτελέσματος το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί την γραμματοσειρά courier

Επισήμανση
Η ετικέτα [highlight] σας επιτρέπει να δίνετε έμφαση στο κείμενό σας.
Χρήση [highlight]τιμή[/highlight]
Παράδειγμα χρήσης [highlight]το κείμενο αυτό έχει επισημανθεί[/highlight]
Παράδειγμα αποτελέσματος το κείμενο αυτό έχει επισημανθεί

Αριστερά / Δεξιά / Κέντρο
Οι ετικέτες [left], [rght] and [center] σας επιτρέπουν να κάνετε στοίχιση ή ευθυγράμμιση του κειμένος σας αριστερά, δεξιά και στο κέντρο αντίστοιχα.
Χρήση [left]τιμή[/left]
[center]τιμή[/center]
[right]τιμή[/right]
Παράδειγμα χρήσης [left]this text is left-aligned[/left]
[center]το κείμενο αυτό είναι στοιχισμένο στο κέντρο[/center]
[right]this text is right-aligned[/right]
Παράδειγμα αποτελέσματος
this text is left-aligned
το κείμενο αυτό είναι στοιχισμένο στο κέντρο
this text is right-aligned

Εσοχή
Η ετικέτα [indent] σας επιτρέπει να τοποθετείτε την έναρξη του κειμένου σας λίγο πιο μέσα από εκεί που εμφανίζεται συνήθως στο παράθυρο του μηνύματος που καταχωρείτε αλλά και στην εμφάνισή του στο τελικό μήνυμα.
Χρήση [indent]τιμή[/indent]
Παράδειγμα χρήσης [indent]το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί εσοχή (indented)[/indent]
Παράδειγμα αποτελέσματος
το κείμενο αυτό χρησιμοποιεί εσοχή (indented)

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Χρήση [email]τιμή[/email]
[email=Επιλογή]τιμή[/email]
Παράδειγμα χρήσης [email]myname@domain.com[/email]
[email=myname@domain.com]Click Here to Email Me[/email]
Παράδειγμα αποτελέσματος myname@domain.com
Click Here to Email Me

Εξωτερικός σύνδεσμος URL
Η ετικέτα [url] μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε έναν σύνδεσμο URL σε άλλους δικτυακούς τόπους και αρχεία. Μπορούμε να προσθέσουμε και περιγραφή στον σύνδεσμο μας.
Χρήση [url]τιμή[/url]
[url=Επιλογή]τιμή[/url]
Παράδειγμα χρήσης [url]http://www.scubadive.gr/forum[/url]
[url=http://www.scubadive.gr/forum]Σ.E.A. 'ΤΗΘΥΣ'[/url]
Παράδειγμα αποτελέσματος http://www.scubadive.gr/forum
Σ.E.A. 'ΤΗΘΥΣ'

Σύνδεσμος σε θέμα
Η ετικέτα [thread] σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε ένα θέμα στο forum δίνοντας απλά τον αριθμό του θέματοςtag. Μπορεί να περιληφθεί και μια περιγραφή στον σύνδεσμο.
Χρήση [thread]αριθμός θέματος[/thread]
[thread=αριθμός θέματος]τιμή[/thread]
Παράδειγμα χρήσης [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Πατήστε εδώ![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Παράδειγμα αποτελέσματος http://www.scubadive.gr/forum/showthread.php?t=42918
Πατήστε εδώ!

Εμφάνιση συνδέσμων
H ετικέτα [post] σας επιτρέπει να δημηουργήσετε ένα σύνδεσμο με ένα μήνυμα στο foroum δίνοντας την ταυτότητα του μηνύματος. Μπορείτε να προσθέσετε και μια μικρή περιγραφή στο σύνδεσμο σας.
Χρήση [post]ταυτότητα μηνύματος[/post]
[post=ταυτότητα μηνύματος]τιμή[/post]
Παράδειγμα χρήσης [post]269302[/post]
[post=269302]Πατήστε εδώ![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Παράδειγμα αποτελέσματος http://www.scubadive.gr/forum/showthread.php?p=269302#post269302
Πατήστε εδώ!

Λίστες Bulleted
Η ετικέτα [list] σας επιτρέπει να δημιουργείτε απλές ή λίστες με τελείες μπροστά από κάθε σειρά κειμένου χωρίς να έχετε ορίσει επιλογή. Μέσα στο κείμενο κάθε ετικέτα καταδεικνύεται με την ετικέτα [*].
Χρήση [list]τιμή[/list]
Παράδειγμα χρήσης [list]
[*]Τύπος Λίστας 1
[*]Τύπος Λίστας 2
[/list]
Παράδειγμα αποτελέσματος
  • Τύπος Λίστας 1
  • Τύπος Λίστας 2

Προχωρημένες Λίστες
Η ετικέτα [list] σας επιτρέπει να δημιουργήσετε λίστε με αρίθμηση. Με την κατάλληλη εντολή μπορούμε να διαλέξουμε τι εμφανίζεται στην αρχή της γραμμής της λίστας. Με την εντολή 1 έχουμε αριθμητικό πρόθεμα ή την εντολή A για να έχουμε αλφαβητικό πρόθεμα με κεφαλαία γράμματα ή a για να έχουμε αλφαβητικό πρόθεμαfor με πεζά γράμματα ή I για έχουμε Ρωμαϊκό αριθμητικό πρόθεμα με κεφαλαία γράμματα ή i για έχουμε Ρωμαϊκό αριθμητικό πρόθεμα με πεζά γράμματα.
Χρήση [list=Επιλογή]τιμή[/list]
Παράδειγμα χρήσης [list=1]
[*]Τύπος Λίστας 1
[*]Τύπος Λίστας 2
[/list]

[list=a]
[*]Τύπος Λίστας 1
[*]Τύπος Λίστας 2
[/list]
Παράδειγμα αποτελέσματος
  1. Τύπος Λίστας 1
  2. Τύπος Λίστας 2
  1. Τύπος Λίστας 1
  2. Τύπος Λίστας 2

Εικόνες
Η ετικέτα [img] σας επιτρέπει να προσθέτετε εικόνα μέσα στα μηνύματά σας. Αν θέλετε, μπορείτε να τη συνδυάσετε με την επιλογή [url] για να προσθέσετε links στις εικόνες που προσθέσατε.
Χρήση [img]τιμή[/img]
Παράδειγμα χρήσης [img]http://www.scubadive.gr/forum/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Χωρίς σύνδεσμο)

[url=http://www.vbulletin.com] [img]http://www.scubadive.gr/forum/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Σύνδεσμος)
Παράδειγμα αποτελέσματος (Χωρίς σύνδεσμο)

(Σύνδεσμος)

Κώδικας
Η ετικέτα [code] αλλάζει το κείμενο σας σε σταθερού πλάτους χαρακτήρες (monospace) και διατηρεί όλα τα κενά.
Χρήση [code]τιμή[/code]
Παράδειγμα χρήσης [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Παράδειγμα αποτελέσματος
Κώδικας:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

<?PHP
Η ετικέτα [php] λειτουργεί όπως η ετικέτα [code] tag, αλλά προσθέτει χρωματική σήμανση για κώδικα PHP code. Αν και σχεδιασμένο για την PHP, ίσωσς να δουλέψει σωστά και με άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως η C.
Χρήση [php]τιμή[/php]
Παράδειγμα χρήσης [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Παράδειγμα αποτελέσματος
<?PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


< HTML
Η ετικέτα [html] σας παρέχει τη δυνατότητα να επισημάνετε τη σύνταξη του κώδικα σε μορφή HTML.
Χρήση [html]τιμή[/html]
Παράδειγμα χρήσης [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Παράδειγμα αποτελέσματος
< HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Παράθεση
Η ετικέτα [quote] σας επιτρέπει να προσθέσετε το κείμενο κάποιου άλλου χρήστη σε παράθεση.
Χρήση [quote]Παράθεση[/quote]
[quote=Όνομα χρήστη]τιμή[/quote]
Παράδειγμα χρήσης [quote]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival;67687]vBulletin[/quote]
Παράδειγμα αποτελέσματος
Παράθεση:
vBulletin
Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο John Percival
vBulletin
Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο John Percival Εμφάνιση μηνυμάτων
vBulletin

Stop vB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of vB Code.
Χρήση [noparse][b]τιμή[/b][/noparse]
Παράδειγμα χρήσης [noparse][b]vBulletin[/b][/noparse]
Παράδειγμα αποτελέσματος [b]vBulletin[/b]

Συνημμένο Αρχείο
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Χρήση [attach]attachmentid[/attach]
Παράδειγμα χρήσης [attach]12345[/attach]
Παράδειγμα αποτελέσματος

strikethrough
διαγραμμένο κείμενο
Χρήση [s]τιμή[/s]
Παράδειγμα χρήσης [s]strikethrough[/s]
Παράδειγμα αποτελέσματος strikethrough

table
Με αυτό τον κώδικα vB μπορείτε να εισάγετε πίνακες στο μήνυμά σας. Οι στήλες πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με »|« και κάθε νέα γραμμή κειμένου είναι επίσης μια νέα γραμμή στον πίνακα.
Χρήση [table]τιμή[/table]
Παράδειγμα χρήσης [table]Στήλη 1|Στήλη 2|Στήλη 3[/table]
Παράδειγμα αποτελέσματος
Στήλη 1Στήλη 2Στήλη 3

vimeo
Χρήση [vimeo]τιμή[/vimeo]
Παράδειγμα χρήσης [vimeo]9679622[/vimeo]
Παράδειγμα αποτελέσματος

YouTube
Χρησιμοποιείστε το κωδικό του YouTube όπως εμφανίζεται στο URL του browser σας. Για παράδειγμα αν το YouTube-URL είναι: http://youtube.com/watch?v=JFwCCL0Vh6U τότε ο κώδικας εμφάνισης της ταινίας στο forum είναι [youtube]JFwCCL0Vh6U[/youtube]
Χρήση [youtube]τιμή[/youtube]
Παράδειγμα χρήσης [youtube]JFwCCL0Vh6U[/youtube]
Παράδειγμα αποτελέσματος


Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 01:54.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.